Inflacja w czerwcu również kształtowała się na podobnym poziomie.