Według informacji, na które powołuje się w depeszy PAP, na 100 Polaków przypada tylko 18 linii internetowych. Wskaźnik dostępności do internetu na poziomie 14% (pomijając dostęp mobilny) jest bardzo daleko za średnią krajów UE, który pod koniec 2008 r. wynosił 23%.
Przykładowo w Danii czy Holandii wskaźnik ten jest na poziomie 39%.