Zadanie przewiduje położenie w bieżącym toku sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z przyłączami o łącznej długości 1500 m jak również sieci wodociągowej o długości 238 m.
Prace zostaną wykonane w zakresie programu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury wodno – ściekowej w Rejonie Wielkich Jezior Maurskich (w tym dokończenie MASTERPLANU) – Aglomeracja Węgorzewo 2007 – 2009”.