Aby utrzymać tendencje wzrostowe w gospodarce konieczne będzie zwiększenie eksportu z USA oraz importu do Azji.
Wiadomo, że zmiana kierunku rozwoju gospodarek światowych nie będzie łatwa, bo wielomiesięczny kryzys zostawił sporo spustoszenia.
Jak powiedział Blanchard "konsumpcja w USA, stanowiąca ok. 70% amerykańskiej gospodarki, a także znaczna część globalnego popytu nie osiągną szybko siły sprzed kryzysu, co będzie wynikało z bilionów dolarów strat, jakie gospodarstwa domowe poniosły z powodu załamania rynków nieruchomości i spadków na rynkach akcji" czytamy na pb.pl.