Trafficowym liderem, jak nietrudno się domyślić, jest Google
, które jest odpowiedzialne za 6% całkowitego ruchu w Sieci.