W latach 2007-09 odsetek polskich gospodarstw z szerokopasmowym dostępem do internetu wzrósł do 51% z 30%. W tym okresie dane te dla Europy wynosiły 42% w roku 2007 oraz 56% pod koniec 2009 r. W Polsce systematycznie rośnie także liczba osób codziennie korzystających z dostępu do sieci. Jak podaje Dziennik Gazeta Prawna, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wierzy, że w 2011 r. Polska przegoni unijną średnią. Ministerstwo zauważa również, że w 2007 r. nasz kraj zajmował pod względem odsetka gospodarstw domowym z szybkim internetem pozycję dwudziestą, natomiast rok później już piętnastą. Na inwestycje w rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej Polska ma do dyspozycji około 1 mld EUR z budżetu UE .