Zadaniem przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwych standardów bezpieczeństwa transportu lotniczego na terenie MPL Kraków-Balice m.in. przez: wdrożenie instalacji i systemów ochrony obiektów infrastruktury lotniskowej i lotniczych urządzeń naziemnych zgodnych ze standardami wynikającymi z ujednoliconych przepisów sektorowych, optymalizacja procedur zapewnienia bezpieczeństwa w kontekście możliwych zjawisk naruszania bezpieczeństwa transportu lotniczego, w tym wystąpienia zdarzeń krytycznych, dostosowanie zaplecza logistycznego służb ochrony lotniska do skali i zakresu zadań wynikających z rozbudowywanej infrastruktury portu lotniczego oraz poprawa standardów bezpieczeństwa poprzez usprawnienie procedur i wykorzystanie nowoczesnych technologii ICT.