Ekspozycje, referaty i towarzyszące spotkania w kieleckim kompleksie wystawienniczym skupiały się wokół energii, która stanowi podwaliny jakiejkolwiek działalności gospodarczej. Organizowane w Kielcach targi dają możliwość prezentacji maszyn czy urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, nowatorskich technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców opalanych drewnem, promienników ciepła, kotłowni opalanych biomasą czy pojazdów napędzanych biopaliwem. Przygotowane przez wystawców ekspozycje przedstawiały najnowszej generacji sprzęt wykorzystywany w energetyce a związany z odnawianymi źródłami energii, jej wytwarzaniem, przesyłaniem oraz dystrybucją, eksploatacją urządzeń energetycznych oraz modernizacją istniejących sieci, możliwościami magazynowania i oszczędzania energii. To właśnie w halach wystawienniczych kieleckiego kompleksu można było u źródła zapoznać się np. z tym, co należy wiedzieć przed rozpoczęciem budowy biogazowni, czy przybliżyć sobie temat energii wytwarzanej z biomasy.

W czasie tej trzydniowej imprezy swoje oferty na terenie centrum targowego prezentowało blisko 300 wystawców nie tylko z Polski ale m.in. z Hiszpanii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Włoch czy Słowenii. Jak zwykle targom towarzyszyły liczne konferencje, seminaria czy warsztaty.