• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Andrzej Piotrowicz
Andrzej Piotrowicz
Greifbau sp. z o.o.

Absolwent Politechniki Krakowskiej (1998 r.) na kierunku budownictwo. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na rynku związanym z remontami w obiektach zabytkowych. Później pracował jako kierownik budowy – najpierw inwestycji związanych z budynkami użyteczności publicznej, następnie na rynku mieszkaniowym oraz przemysłowym. Od 2005 r. był inspektorem nadzoru inwestorskiego dla inwestorów prywatnych i instytucjonalnych. Nadzorował budowy m.in. obiektów hotelowych, szkolnictwa wyższego i produkcyjnych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, hali magazynowych, galerii handlowych, stadionów. Pracował także w branży drogowej. W 2014 r. został powołany na prezesa zarządu firmy Greifbau. Powierzono mu zbudowanie od podstaw nowej firmy budowlanej, zdolnej do podjęcia się realizacji większości inwestycji kubaturowych na rynku.