• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Marek Borkowski
Marek Borkowski
BLEJKAN S.A.

Absolwent Politechniki Poznańskiej na kierunku inżynieria środowiska. Praktyk, od początku kariery zawodowej związany z branżą wodociągową. W 2000 r. podjął współpracę z Aquanet SA (wcześniej Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja), najpierw na zasadzie umowy o działo, a od 2002 r. na podstawie umowy o pracę. Tam przeszedł szeroką ścieżkę kariery. Poznawał pracę w przedsiębiorstwie wodociągowym jako monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz kanalarz, a także odbył praktykę jako pracownik umysłowy w większości działów technicznych. W 2008 r. został powołany do Rady Nadzorczej Terlan sp. z o.o. (wcześniej Aquanet Krzesinki), przedsiębiorstwa, którego 100% udziałów posiada Aquanet SA. W 2009 r. został prezesem zarządu tej spółki. Wspólnie z zespołem przyczynił się do wzrostu jej przychodów z 8 mln w 2008 r. do ponad 90 mln w 2015 r. W wyniku konkursu na członków zarządu Aquanet SA w kwietniu 2017 r. powołany został na stanowisko wiceprezesa zarządu, dyrektora technicznego. Od 2018 r. kontynuuje karierę zawodową w biznesie prywatnym jako prokurent w BLEJKAN S.A. oraz prezes rumuńskiej spółki BLEJKAN Construct SRL. Jest współautorem książki pt. „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym” pod red. dra. Pawła Chudzińskiego.