• Partner portalu
  • Partner portalu
  • Partner portalu
Partnerzy portalu

Autorzy

Autor Jarosław Krzyżanowski
Jarosław Krzyżanowski
Tractebel Engineering S.A.

Prezes Zarządu Tractebel Engineering S.A. (Grupa GDF SUEZ). Odpowiada za zarządzanie, koordynację oraz rozwój działalności firmy, jak również za kreowanie i wdrażanie strategii spółki. W latach 1998–2011 był zatrudniony w firmie ABB, w tym czasie pełnił funkcję Dyrektora Oddziału i Dyrektora Obszaru Biznesu, odpowiadając za tworzenie, rozwój oraz zarządzanie fabrykami i jednostkami biznesu w obszarze urządzeń energetycznych średniego i wysokiego napięcia. W roku 1986 otrzymał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej, natomiast w roku 2008 ukończył studia MBA na Illinois University i Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Brał udział w wielu projektach i szkoleniach specjalistycznych w zakresie zarządzania, m.in. w Japonii i Szwajcarii.