Tylko warszawskie lotnisko na Okęciu w najbliższym czasie wyda na inwestycje 1,3 mln zł, a krakowskie w Balicach - 980 mln zł.
Połowę z planowanych wydatków wszystkich ośmiu największych lotnisk krajowych uda się pokryć z dotacji unijnych, pozostałą połowę lotniska muszą sfinansować same lub znaleźć odpowiednie źródła finansowania. Najczęściej będą to jednak środki własne i pieniądze pochodzące z banków komercyjnych. Dodatkowym źródłem pozyskania finansów ma być również emisja obligacji.