Pierwotnie założono, że warszawski Stadion Narodowy będzie otoczony kompleksem sportowo-komercyjnym, a miły się na niego złożyć: hala widowiskowo-sportowa, mogąca pomieścić kilkanaście tysięcy widzów, basen, pełnowymiarowe boisko treningowe do hokeja na trawie, hotel i centrum wystawowe. Jednak zmiana w projekcie rozporządzenia wyraźnie mówi, że nie ma możliwości realizacji w takim czasie tej inwestycji.

Śląski, rezerwowy stadion też będzie zubożony poprzez rezygnację z budowy przy obiekcie parkingu wielopoziomowego - można tam liczyć jedynie na parking jednopoziomowy. Również zmianie ulegnie koncepcja budowy parkingów i połączeń komunikacyjnych pomiędzy nimi a stadionem Baltic Arena w Gdańsku. W tym mieście zrezygnowano też z budowy nowego kolektora sanitarnego, a powodem jest to, że istniejący układ sieci kanalizacyjnej wystarczy, by przyjąć zwiększoną ilość ścieków ze stadionu. Kraków straci na tym, że przed Euro 2012 nie zostanie rozbudowana ul. Bunscha i nie powstanie nowa ulic, która miała być jej przedłużeniem.

Poznań prawdopodobnie będzie musiał się pożegnać z budową przedłużenia pętli tramwajowej do stacji Poznań Wschód, która do 2012 najpewniej nie zostanie podjęta. Stratą większą jednak dla kibiców będzie przesunięcie w czasie przebudowy poznańskiej hali widowiskowo-sportowej Arena, gdzie miała być zlokalizowana strefa dla fanów. Uznano, że funkcję tę mogą spełniać Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Zmianą na plus jest z kolei to, że w Katowicach nie zostanie zbudowany tylko nowy dworzec kolejowy, ale Wielofunkcyjne, Zintegrowane Centrum Komunikacyjno-Handlowe. W stolicy zmodernizowana zostanie trasa tramwajowa od Dworca Wileńskiego do Ronda Waszyngtona. Ponadto ma być zakupione 30 tramwajów niskopodłogowych, co razem ma przyczynić się do gwarancji płynność ruchu wokół Stadionu Narodowego.

Na 7-hektarowej działce na północ od wrocławskiego stadionu mają być zbudowane m.in. hotel, miejsca parkingowe, powierzchnie konferencyjne, gastronomiczne i handlowe.

Jeśli te zadania zostaną umieszczone rozporządzeniu, to na podstawie specustawy o Euro ich realizacja zostanie przyspieszona, by powstały na czas.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego to forum, które służy wypracowaniu wspólnego stanowiska rządu i samorządu terytorialnego. Odpowiedzialna jest za rozpatrywanie problemów związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego i z polityką państwa wobec samorządu oraz spraw dotyczących samorządu terytorialnego, znajdujących się w zakresie działania Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych, w których Polska uczestniczy.