Zmiana terminu została spowodowana tym, iż niemożliwe jest zakończenie realizacji inwestycji w 2011 r. m.in. z powodu długiego czasu trwania wymaganych procedur administracyjnych".

Oddanie terminalu gazu skroplonego LNG w Świnoujściu zaplanowane jest na 30 czerwca 2014 r. W początkowym okresie działalności będzie on odbierać około 2,5 mld m3 skroplonego gazu ziemnego w ciągu roku.

Dzięki budowie falochronu osłonowego możliwa będzie obsługa większych jednostek pływających. Zwiększone zostaną też możliwości przeładunkowe gazoportu.

Dłuższy termin na budowę falochronu wynika m.in. z potrzeby zastosowania się do nowych przepisów ws. uzyskiwania decyzji środowiskowych, zmian harmonogramu realizacji inwestycji i konieczności korekty źródeł finansowania.