Termin składania ofert upływa pod koniec obecnego miesiąca. W przetargu mogą wystartować firmy, które dysponują gotówką w wys. 4,5 mln zł lub zdolnością kredytową na takim poziomie. O wyborze zwycięzcy zadecyduje najniższa cena.
Wartość robót szacuje się na 5-20 mln EUR. Budowa potrwa od stycznia 2010 do połowy grudnia 2012 r.