Program modernizacji dworców zakłada stałe źródła finansowania. W tym celu zmodyfikowano ustawę o transporcie kolejowym, która umożliwi wsparcie inwestycji dworcowych ze środków publicznych. Na pierwszy kwartał 2010 r. planuje się także powołanie spółki Dworce Kolejowe, której celem będzie zarządzanie dworcami. Ministerstwo Infrastruktury chce także wdrożyć ustawę, wprowadzającą opłatę dworcową od przewoźników. Takie rozwiązanie, wraz z corocznymi dotacjami unijnymi i rządowymi na inwestycje, ma służyć stabilizacji finansowej dworców.

Strategię modernizacji i komercjalizacji dworców kolejowych, która zakłada unowocześnienie polskich dworców oraz wzbogacenie ich o usługi handlowe, usługowe i restauracyjne w kilkuletniej perspektywie, zarząd PKP przyjął w połowie tego roku. Plan ten dotyczy 1010 czynnych obiektów. 24 z nich to ponadregionalne węzły przesiadkowe, gdzie jeżdżą m.in. pociągi międzynarodowe. 95 to węzły regionalne, 172 lokalne, a 719 to pozostałe niewielkie dworce. Czas trwania całego przedsięwzięcia szacuje się na ok. 10 lat.