Instal Białystok S.A. jest jedną z największych firm budowlano-montażowych w północno-wschodniej Polsce o rocznych obrotach rzędu 200 mln zł. Budowa nowego zakładu ma na celu około siedmiokrotne zwiększenie produkcji. Nową wytwórnię konstrukcji stalowych Instal Białystok wybuduje za ok. 46 mln zł. Ma to być najnowocześniejszy tego typu zakład w Polsce. Na ten cel Instal otrzymał już 18 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Rozpoczęcie produkcji w nowej wytwórni planowane jest w drugim kwartale 2011 r.