"Polimex-Mostostal jako Generalny Realizator Inwestycji będzie odpowiedzialny za wykonanie pełnego zakresu prac, w tym: dokumentacja projektowa, roboty budowlane, prefabrykacja i montaż zbiorników i rurociągów, dostawa i montaż urządzeń, roboty elektryczne, PiA, antykorozyjne i izolacyjne oraz rozruch terminala" - czytamy w komunikacie.