Jak podaje biuro targów, tegoroczna liczba odwiedzin gości stanowi 17-procentowy spadek w stosunku do targów z 2007 r. Wpływ na tę sytuację w znacznym stopniu miały problemy z transportem lotniczym, z jakimi borykała się Europa w ciągu ostatnich 10 dni. Ponad 35% gości zwiedzających targi przybyło spoza Niemiec. Na początku wydarzenia wystawcy najbardziej odczuli brak wielu klientów z Azji i Ameryki, ta sytuacja zmieniła się jednak w drugiej połowie targów. Już w połowie targowego tygodnia duża część wystawców informowała o większej niż szacowano wstępnie sprzedaży.

Już przed rozpoczęciem targów BAUMA 2010 światowy sektor budowlany wiązał duże nadzieje z tym wydarzeniem, na co dowodem jest choćby fakt, że każde ze stoisk na 555 tys. m2 powierzchni wystawienniczej zostało zajęte. Mimo przeszkody, jaką był paraliż ruchu lotniczego, BAUMA 2010 przyniosła dowód na znaczny zwrot w nastrojach związanych z międzynarodowym sektorem maszyn budowlanych.

Niezależne badania przeprowadzone przez TNS Infratest wykazują, że wysoka popularność targów BAUMA 2010, jako wiodącego wydarzenia w sektorze budownictwa, wyznacza zmiany, nadchodzące po okresie spowolnienia gospodarczego i jego szczytu w 2009 r. Zmiany ta zachodzą już na wielu międzynarodowych rynkach, z kilkoma tylko wyjątkami. Prawie połowa obecnych na monachijskim wydarzeniu wystawców spodziewa się poprawy sytuacji gospodarczej.
 
Targi BAUMA 2010 zyskały już reputację wiodących na świecie wydarzeń branżowych, swoistej mekki sprzętu budowlanego. W tym roku na targach zaprezentowane zostało wiele nowości, m.in. innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Mimo kryzysu gospodarczego i paraliżującej ruch lotniczy chmury popiołu nad Europą, BAUMA dowiodła bezspornie swojej wysokiej pozycji na liście wydarzeń targowych w branży budowlanej. Następna edycja monachijskich targów zaplanowana jest w dniach 15 – 21 kwietnia 2013 r.