Wartość kontraktu po 73,4 mln złotych netto. Termin zakończenia robót określono na 14 miesięcy od daty przekazania placu budowy.