Umowa została podpisana 9 lipca br. w Katowicach – Nikiszowcu w obiekcie dawnej pralni w zabytkowym osiedlu robotniczym, który przechodzi właśnie proces rewitalizacji. Docelowo uruchomiony zostanie tam Oddział Muzeum Historii Katowic - Dział Etnologii Miasta. Wydarzeniu towarzyszyła konferencja poświęcona tematyce rewitalizacji.

Specyfika Inicjatywy JESSICA polega na odejściu od tradycyjnego mechanizmu udzielania bezzwrotnych dotacji, na rzecz udzielanie zwrotnych instrumentów finansowych. Na wsparcie w ramach tej inicjatywy mogą liczyć takie projekty, jak przekształcanie zdegradowanych i nieużytkowanych obiektów przemysłowych, w których będą mogły mieścić się np. galerie, teatry, sale koncertowe, kina czy centra konferencyjne. W obiektach takich można zlokalizować również obiekty komercyjne.