W raporcie NIK zawarte zostaną wszelkie informacje, jakie kontrolerom uda się pozyskać w zakresie przygotowań do Euro 2012 i nieprawidłowości z tym związanych.

W ubiegłorocznym raporcie NIK zarzucił spółce PL.2012, która jest odpowiedzialna za przebieg przygotowań do tej międzynarodowej imprezy, że jej działania są niewłaściwe, niegospodarne, a powoływanie kolejnych osób na stanowiska kierownicze generuje bardzo duże koszty, niewspółmierne do wykonywanych obowiązków.

W ubiegłorocznym raporcie wykazano, że opóźnienia dotyczą aż 41% inwestycji. Jak dowiedział się dziennik Polska The Times, niewiele wskazuje na to, by wynik tegorocznej kontroli był lepszy.