Termin rozpoczęcia robót nastąpinie później niż w ciągu 15 dni od podpisania umowy, a termin zakończenia robót: 30 miesięcy od daty rozpoczęcia robót + 2 miesiące na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.