Rozpoczęcie prac ma się rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy. Termin zakończenia robót: 30 września 2013 r. Okres gwarancji: 60 miesięcy.