W ramach prac związanych z przebudową budynku dworca wymienione zostaną m.in. pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, posadzki, stolarka okienna i drzwiowa. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i mających trudności z poruszaniem się – powstaną pochylnie i windy.

Budynek będzie bardziej funkcjonalny, np. toalety znajdą się przy poczekalni. Na parterze znajdą się tez kasy biletowe oraz punkty komercyjne. Do tego zainstalowane zostaną elektroniczne tablice wyświetlające informacje o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Budynek dworca pochodzi z lat 60. XX w.