Kolejnym etapem prac na budowie Dworca Łódź Fabryczna jest postawienie na stropie słupów żelbetowych, które będą w przyszłości podtrzymywać płytę poziomu 0. Na razie stanęło ich 3, a będzie ich w sumie 250. Słupy o zróżnicowanych przekrojach będą miały wysokość dostosowaną do profilu płyty poziomu 0 i będą stawiane na stropie stopniowo.

Prace prowadzone są w systemie up&down, co oznacza, że jednocześnie stawiane są słupy i trwają prace podstropowe.

Multimogalny węzeł - dworzec Łódź Fabryczna 

Planowany w Łodzi węzeł będzie pierwszym tak dużym węzłem drogowo-komunikacyjnym i przesiadkowym w Polsce. Ma być oddany do użytku w 2015 r. 

M.in. przewidziano budowę na głębokości 8 m p.p.t. wielostanowiskowego przystanku dla autobusów dalekobieżnych, sieć podziemnych ulic do skomunikowania dworca z otoczeniem, budowę trzykondygnacyjnych podziemnych parkingów dla samochodów, parking dla rowerów. Powstaną też nowe ulice, a przy nich przystanki i linie tramwajowe.

Dworzec kolejowy znajdzie się 8 m pod ziemią, a na głębokości 16,5 m zostanie usytuowana stacja kolejowa z czterema peronami. 

Budową Dworca Łódź Fabryczna i węzła multimodalnego na zlecenie PKP PLK, PKP SA i miasta Łódź zajmuje się konsorcjum Torpol-Astaldi-PBDiM-Intercor. Zakończenie inwestycji planowane jest na luty 2015 r. Wartość przedsięwzięcia to około 1,75 mld zł brutto.

Zobacz video z betonowania ścian szczelinowych (Dworzec Łódź Fabryczna)

Zobacz wizualizacje Dworca Łódź Fabryczna