Podczas VIII Forum Budowlanego, które odbyło się w Zakopanem, przedstawiciele branży budowlanej apelowali o uproszczenie przepisów dotyczących wydawania pozwoleń budowlanych. Zmiany w tym zakresie uważają za kluczowe dla rozwoju branży w Polsce.

Podczas forum pojawiły się głosy, że obecnie procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę trwają dłużej niż sama budowa. Propozycje zmian w przepisach mają w najbliższym czasie trafić pod obrady sejmu.

Budowlańcy twierdzą, że widać ożywienie na rynku – dotyczy to w szczególności budownictwa jednorodzinnego.