Konferencja odbywać się będzie w dniach od 23 do 25 października br. Dyskusja toczyć się będzie w czterech obszarach: Przemysłu 4.0, przedsiębiorczości, działalności studenckiej i społecznej oraz rozwoju osobistego. Podczas zjazdu wypowiedzą się osoby z każdej dziedziny poruszanej w obrębie Forum Inżynierów Przyszłości. Będą to studenci, młodzi absolwenci, przedstawiciele szkół wyższych oraz branży przemysłowej. Młodzi inżynierowie będą podstawą spotkania, dlatego też najbardziej liczymy na obecność studentów z kół naukowych, organizacji studenckich, samorządów studentów, doktorantów, przedstawicieli startupów i młodych firm technologicznych.

Przygotowane zostaną strefy dotyczące różnych form prezentacji tematu. Panele dyskusyjne mają na celu poruszenie tematów przemysłu 4.0, innowacji oraz sposobu kształcenia w Polsce. Równolegle prowadzona będzie strefa wystawców różnych organizacji pozarządowych i firm. W trakcie wydarzenia pojawią się również warsztaty i szkolenia, które pomogą młodym inżynierom w odnalezieniu siebie na początku kariery zawodowej. Konferencja będzie przestrzenią do nawiązywania kontaktów oraz współpracy międzysektorowej. Firmy wspierające wydarzenie staną się postrzegane jako aktywnie troszczące się o rozwój przyszłości Polski wkraczającej w Przemysł 4.0.

Wnioski oraz podsumowanie Forum Inżynierów Przyszłości zostaną wysłane do instytucji, które mają realny wpływ na wykształcenie młodej polskiej kadry: Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych (KRPUT), Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Także publikacja artykułów na temat wyciągniętych ze spotkania wniosków pomoże w rozpowszechnieniu zagadnienia.