W projekcie ustawy budżetowej zapisano dochody państwa na poziomie prawie 682,4 mld zł, a wydatki w wysokości niemal 866,4 mld zł. Deficyt ma wynieść nie więcej niż 184 mld zł. Limit wydatków jest wyższy o blisko 173 mld zł (24,9%) od zaplanowanego w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r.

Po przyjęciu przez Senat i późniejszym rozpatrzeniu ewentualnych poprawek przez Sejm, budżet zostanie przedłożony do podpisu prezydenta.

Budżet państwa

To plan finansowy uwzględniający planowane dochody i wydatki na następny rok budżetowy.