Projekt budżetu na 2010 rok zakłada ok. 1,08 mld zł na inwestycje w infrastrukturę kolejową, w tym na remonty dworców, a kolejne 850 mln zł na dofinansowanie bieżących wydatków zarządcy infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe.

Adrian Furgalski z Zespołu Doradców Gospodarczych TOR uważa, że to zbyt małe pieniądze, żeby powstrzymać postępującą degradację torów. Natomiast prezes Grupy PKP Andrzej Wach twierdzi, że potrzeby w zakresie infrastruktury kolejowej „są tak wielkie, że nakłady zawsze będą za małe".

Według szacunkowych danych, jeśli tempo degradacji się utrzyma, to niedługo trzeba będzie zamknąć 7 tys. km z 19 tys. km linii kolejowych. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, projekt budżetu przewiduje również przekazanie 240 mln zł na dofinansowanie kolejowych przewozów międzywojewódzkich i międzynarodowych na terenie Polski, 116,7 mln zł na tabor dla samorządów oraz 380 mln zł dotacji dla przewoźników kolejowych,