Protest dotyczy tego, że mieszkańcy nie chcą się zgodzić na terminy wybudowania nowego odcinka autostrady od Rząsaw, omijającego Częstochowę od zachodniej strony. Będzie to obwodnica Częstochowy, jaka przejmie znaczną część ruchu tranzytowego.

Zgodnie z harmonogramem do 31 maja 2012 r. ma zostać zbudowana autostrada od Rząsaw w kierunku północnym do Tuszyna na odcinku 82 km, dla której bazą będzie DK1. Ta część autostrady ma zostać zbudowana w systemie koncesyjnym.

Pięć lat określono na ukończenie pozostałej części autostrady do Pyrzowice na odcinku o długości 57 km. Według szacunków koszt budowy 1 km autostrady wynosi blisko 42 mln zł.
Mieszkańcy terenów przy drodze nr 741 obawiają się znacznego nasilenia ruchu w ich okolicach po wybudowaniu płatnej autostrady.

Jutro rada gminy Kłomnice ma się negatywnie ustosunkować do harmonogramu budowy autostrady. Podobnie mają zachować się radni Częstochowy.