Na swoich stronach internetowych GDDKiA poinformowała, że w przetargu na odcinek A2 Stryków - Konotopa nie zostało złożone żadne odwołanie od rozstrzygnięcia protestów dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z tym do 13 sierpnia będzie trwała procedura przyjmowania ofert od potencjalnych wykonawców zadania.
Autostrada A2 Stryków – Konotopa będzie budowana w systemie „Projektuj i Buduj”. Czas na jej wybudowanie określono jako 32 miesiące od daty podpisania umowy. Zatem nowym odcinkiem autostrady mamy szanse pojechać w czerwcu 2012 r.
Budowa tego odcinka została podzielona na pięć odcinków i każdego z nich dotyczy osobny przetarg.