GDDKiA uznała za nieważne oferty konsorcjum SRB Civil Engineering Ltd. Jego miejsce zajmie Mostostal Warszawa, który zbuduje odcinek B za kwotę 843,5 mln zł, natomiat wykonawcą odcinka E zostało konsorcjum Budimex-Dromex, które wykona to zadanie za 425,5 mln zł.

Według kosztorysu GDDKiA, budowa autostrady na odcinku Stryków - Konotopa miała kosztować 5,7 mld zł.Po zsumowanie kwot, jakie za budowę chcieli otrzymać poszczególni oferenci startujący w przetargu, okazało się, że inwestycja będzie kosztować około 3,2 mld zł. Ten odcinek autostrady o długości 91 km podzielono na pięć odcinków (A-E) i na każdy z nich prowadzono osobne postępowanie przetargowe.

Zgodnie w wynikami przetargu odcinek A zbuduje konsorcjum firm z liderem China Overseas Engineering Group Co. Ltd na czele za kwotę 754,5 mln zł; odcinek B - konsorcjum z Mostostalem Warszawa SA za kwotę 843,5 mln zł; odcinek C - China Overseas Engineering Group Co. Ltd za 534,5 mln zł; odcinek D - konsorcjum z firmą Strabag sp. z o.o. za 643,8 mln zł; odcinek E - konsorcjum z Budimex-Dromex SA za kwotę 425,5 mln zł.

Oferty konsorcjum z liderem SRB Civil Engineering Ltd (Irlandia) na odcinek B i E zostały unieważnione, gdyż kosztorysy prac projektowych odcinków B i E przekraczały dopuszczalny limit kosztów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zdodnie ze specyfikacją projekty mogły kosztować maksymalnie do 5% wartości zamówienia, a SRB Civil Engineering Ltd przekroczyło ten próg.
Teraz pozostali oferenci mają dziesięć dni na złożenie ewentualnych protestów.