Pozwolenie zostało wydane dla odcinka o długości ponad 7 km drogi, która będzie stanowić część planowanej północnej autostradowej obwodnicy Rzeszowa. W ramach tej budowy powstaną swa bezkolizyjne węzły autostradowe Rzeszów Centralny i Rzeszów Wschód, dwupoziomowe skrzyżowania z drogami dojazdowymi, koleją, rzekami i szlakami, po których poruszają się zwierzęta. Wylicza się takie obiekty inżynierskie, jak 3 wiadukty drogowe, 2 wiadukty autostradowe oraz 3 mosty autostradowe.

W przetargu na ten odcinek złożone zostało 10 ofert, z których najtańsza opiewa na kwotę 91 983 987,71 zł brutto, a najdroższa - 684 150 153,23 zł brutto. Jeszcze nie zakończyła się ocena wniosków złożonych w rzeszowskim oddziale GDDKiA. Kiedy juz wykonawca zostanie wybrany, poprawność przeprowadzonej procedury zostanie sprawdzona przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Jeśli nie zostaną stwierdzone nieprawidłowości, zostanie podpisana umowa z wykonawcą, co planowane jest na koniec lutego przyszłego roku.

Na budowę 7-kilometrowego odcinka A wykonawca będzie miał 18 miesięcy. Inwestycja zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i z budżetu.