Powstały obiekt to tzw. MOP II kategorii, gdzie oprócz parkingu jest także stacja benzynowa oraz restauracja.