Autostrada będzie miała po dwie jezdnie w każdym kierunku oddzielone pasem zieleni. Każdy pas ruchu będzie mieć szerokość 3,75 m, pas awaryjny - 3 m, pobocze gruntowe - 1,25 m. Zarezerwowano też w projekcie teren pod dodatkowy, trzeci pas ruchu po zewnętrznej stronie każdej jezdni.

Budowę będzie realizować konsorcjum firm NDI SA Sopot i SB GRANIT SA Skopje. Zakończenie prac przewiduje się na wiosnę 2012 r.