GDDKiA nie dopuszcza do wiadomości innej myśli niż to, że w czerwcu przyszłego roku możliwy będzie przejazd pomiędzy Łodzią a Warszawą autostradą A2. Nie cała trasa A2 będzie jednak gotowa, a niektóre odcinki będą miały status przejezdnych.

Jak dowiedział się Puls Biznesu, odcinek o długości 7 km najbliższy stolicy, budowany przez Budimex jest zaawansowany w około 60%, ale w maju przyszłego roku będzie gotowy w 100%. Kolejny odcinek o długości 17 km buduje Strabag, który zapewnia, że droga będzie gotowa 5 czerwca 2012 r.

Odcinki przejęte przez nowych wykonawców po firmie Covc będą wyłożone podbudową asfaltową. Na niej tymczasowo zostaną zamieszczone oznaczenia, które po Euro 2012 zostaną zdjęte, a prace budowlane będą kontynuowane. Wydaje się, że do ruchu tymi trasami dopuszczone zostaną nie tylko osobówki ale też samochody ciężarowe.