Wśród projektów znalazły się m.in. 83 projekty drogowe na kwotę 2483 mln EUR (tj. około 104% wartości kosztów kwalifikowanych projektów drogowych).

Od 1 stycznia do 30 września br. podpisano 37 kontraktów na łączną kwotę 503,03 mln EUR a w tym:
- 8 drogowych: 6 drogowych w ramach perspektywy finansowej 2004-2006 na kwotę 341,47 mln EUR i 2 drogowe w ramach perspektywy finansowej 2007-2013 na kwotę 676,18 mln zł.

Wartość środków Funduszu Spójności, jakie przekazano beneficjentom w sektorze transportu do dnia 30 września 2008 r. wyniosła narastająco 1 421,4 mln EUR, czyli ponad 51% przyznanej kwoty dofinansowania FS. Kwota ta wyniosła prawie 208 mln EUR w pierwszych trzech kwartałach 2008 r.

Do końca września 2008 r. zrealizowano 8 projektów (inwestycyjnych i pomocy technicznej) w ramach Strategii wykorzystania Funduszu Spójności oraz dokonano końcowego rozliczenia 3 z nich.

W ramach prowadzonych projektów zakończono i rozliczono następujące projekty:
- Warszawski Węzeł Transportowy (2000/PL/16/P/PA/002);
- przygotowanie projektu budowy autostrady A2, odcinek Stryków-Konotopa (2002/PL/16/P/PA/010);
- wzmocnienie nawierzchni DK50 (717) na odcinku Sochaczew-Grójec (2000/PL/16/P/PT/004).

W kategorii projektów zakończonych ale nie rozliczonych znajdują się m.in.:
- przygotowanie projektu dla autostrady A4 na odcinku Zgorzelec - Krzyżowa (2002/PL/16/P/PA/007);
- budowa autostrady A4 na odcinku Kleszczów - Sośnica (2000/PL/16/P/PT/001);
- budowa autostrady A2 na odcinku Konin - Łódź, sekcja: Emilia - Stryków II (2003/PL/16/P/PT/020);
- budowa autostrady A2 na odcinku Konin - Łódź, sekcja: Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia (2004/PL/16/C/PT/001).

W czerwcu br. do Komisji Europejskiej przekazano wnioski o płatności końcowe dla czterech projektów Funduszu Spójności, w tym m.in.:

- budowa autostrady A4 - odcinek Kleszczów - Sośnica (2000/PL/16/P/PT/001);
- budowa autostrady A2 - odcinek Konin – Łódź, Sekcja: Emilia - Stryków II (2003/PL/16/P/PT/020); - budowa autostrady A2, odc. Konin - Łódź, sekcja: Konin - Koło - Dąbie - Wartkowice - Emilia (2004/PL/16/C/PT/001).