Jak donosi "Dziennik Polski" - przetarg najprawdopodobniej zostanie rozpisany i rozstrzygnięty na trzy odcinki: Szarów - Brzesko, Brzesko - Wierzchosławice i Wierzchosławice - Tarnów.
Takie rozwiązanie ma ograniczyć mogące się pojawić problemy przy starcie prac budowlanych.

Pieniądze na budowę zostaną zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie państwa.
Przy opracowaniu trasy autostrady ważne jest wytyczenie trasy zjazdów. W Brzesku taki łącznik prawdopodobnie zostanie zlokalizowany na wschód od miasta, przez Jasień Brzeski.
Nie wiadomo jeszcze, jak zostanie poprowadzony zjazd z autostrady w Tarnowie. Zarówno władze miejskie jak i parlamentarzyści optują za tym, by łącznik poprowadzić z Krzyża, na wschód od miasta do ul. Lwowskiej, za szpitalem świętego Łukasza. Jednak koszty takiego rozwiązania są bardzo wysokie i nie wiadomo kto miałby za nie zapłacić.

Nie zważając na wszelkie problemy, wszelkie instytucje zaangażowane w budowę autostrady do Tarnowa są zgodne, że powstanie ona do 2011 r.

Z Szarowa do Tarnowa długość autostrady wyniesie 56,9 km. Jezdnie autostrady będą mieć po dwa pasy ruchu o szerokości 3,75 m każdy (2 x 3,75 m szerokości) a także pas awaryjny (3 m) oraz pobocze gruntowe (1,25 m).
Planuje się też budowę czterech węzłów autostradowych i 6 Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP).