Ten fragment S7 będzie miał długość 18 km i połączy obwodnicę Trójmiasta, autostradę A1 oraz DK7.
Zadaniem wykonawcy będzie budowa dwóch jezdni, 10 wiaduktów, mostu i estakady. Czas przeznaczony na te prace to osiemnaście miesięcy bez wliczania w to sezonu zimowego. Oferent, który przedstawi najniższą cenę będzie wybrany wykonawcą robót.