Inwestycja będzie kontynuacją przebudowy drogi realizowanej od strony Szczecina i obejmuje budowę odcinka dwujezdniowej DK10 na długości 13,43 km wraz z budową 3 węzłów drogowych i urządzeń technicznych. W ramach prac przewiduje się także:
- przebudowę lokalnego układu komunikacyjnego;
- budowę oświetlenia, przebudowę sieci telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej gazowej i wodociągowej oraz przebudowę kanalizacji i przebudowę urządzeń melioracyjnych;
- budowę urządzeń ograniczających uciążliwość ruchu drogowego dla środowiska.