W ramach budowy A4 wykonawca zostanie zobowiązany do:
- przebudowy dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych;
- zmiany przebiegu drogi gminnej Mrowla - Lipie;
- budowy węzła Rzeszów Zachód;
- budowy dróg serwisowych i dojazdowych;
- budowy obiektów inżynierskich - 5 wiaduktów, 2 mostów, przejść dla zwierząt;
- budowy obwodu utrzymania autostrady;
- budowy infrastruktury technicznej, m.in. kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, linii energetycznych średniego napięcia, kanalizacji teletechnicznej, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu, stacji meteo;
- przebudowy linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia.

Z kolei w ramach budowy S19 wykonawca przeprowadzi roboty związane z:
- przebudową dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych;
- budową węzła Świlcza na tzw. półkoniczynę;
- budową obiektów inżynierskich - 4 wiaduktów, mostu, 3 przejazdów gospodarczych, 6 przepustów pod drogą;
- budową infrastruktury technicznej, m.in. kanalizacji deszczowej, oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, urządzeń związanych z ochroną środowiska, urządzeń bezpieczeństwa ruchu;
- przebudową infrastruktury technicznej - kanalizacji sanitarnej, wodociągów, gazociągu średnio i wysokoprężnego, linii energetycznej średniego napięcia, słupowej stacji trafo, linii telekomunikacyjnych, kabla światłowodowego.

Termin składania wniosków od firm zainteresowanych realizacją inwestycji upływa 1 czerwca br. Zwycięzca przetargu będzie miał na realizację zadania 18 mies.