Na podstawie podpisanego wczoraj dokumentu w woj. podlaskiem zostanie zbudowane ponad 100 km dróg ekspresowych. Istniejące zaś w tym regionie drogi będą miały zmieniony przebieg, co się tyczy głównie okolic Białegostoku.
Przykładowo: droga S8 z Wrocławia przez Warszawę i Białystok do Budziska będzie kończyła się w Choroszczy, na skrzyżowaniu z S19 prowadzącą od Lublina. Z Choroszczy droga będzie prowadzić przez Knyszyn, Korycin i Sokółkę do przejścia granicznego z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, a wcześniej ominie od strony zachodniej Puszczę Knyszyńską. Via Baltica S61 od drogi S8 od Ostrowi Mazowieckiej będzie przebiegać przez Łomżę, Grajewo, Ełk, Raczki, Suwałki aż do Budziska. Drogi te będą miały status dróg ekspresowych o dwóch jezdniach.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy plany z nowym przebiegiem dróg zostaną zrealizowane. Przed 2013 r. możliwe jest oddanie do użytku drogi ekspresowej, prowadzącej z Białegostoku do Warszawy. Do tego czasu może uda się też oddać część trasy Via Baltica tj. obwodnice Suwałk i Augustowa.

Zmiany rozporządzenia w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych wynikają ze zobowiązań, jakie w 2003 r. zostały nałożone na Polskę przez Stały Komitet Konwencji Berneńskiej przy Radzie Europy, na mocy Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz siedlisk.