Najlepszą pod względem finansowym ofertę przedstawiło Konsorcjum: STRABAG sp. z o.o., HERMANN KIRCHNER Polska sp. z o.o., które zaproponowało za budowę wspomnianego odcinaka cenę 1 063 934 765,59 zł.

Teraz pozostali oferenci otrzymają informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym. Najwcześniej w dniu 18 grudnia dokumentacja z postępowania zostanie przekazana Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, którego zadaniem będzie sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania. Kontrola potrwa nie dłużej niż 30 dni. Kolejnym krokiem będzie podpisanie umowy z wykonawcą.