Zachodnia obwodnica Lublina częścią S19
Zachodnia obwodnica Lublina będzie mieć 9,4 km długości i zostanie wpisana w ciąg drogi ekspresowej S19. Aktualnie końca dobiegają prace związane z przygotowaniem przetargu na tę inwestycję. Przetarg ma być zorganizowany w trybie ograniczonym – w pierwszym etapie wykonawcy złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, w drugim udział wezmą tylko ci, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert cenowych. Wykonawcy będą na początku oceniani pod względem możliwości techniczno-kadrowych oraz zdolności ekonomiczno-finansowej. Podpisanie umowy przewidywane jest na III kwartał 2014 r.
Zachodnia obwodnica Lublina połączy węzeł Lublin Sławinek (Dąbrowica) z węzłem Lublin Węglin (Konopnica). Obejście miasta od zachodu ułatwi i skróci podróż kierowcom zmierzającym np. od strony Rzeszowa do Białegostoku czy Warszawy.