Nowy odcinek drogi ekspresowej S7 będzie mieć około 21,5 km długości. Powstanie pomiędzy węzłem Chęciny a węzłem Jędrzejów. Połączy obwodnicę Kielc z obwodnicą wschodnią Jędrzejowa. 

Na trasie zbudowane będą m.in. 3 dwupoziomowe węzły drogowe (Tokarnia, Brzegi, Mnichów), 2 miejsca obsługi podróżnych (Smyków, Podlesie), 11 wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, 4 wiadukty nad drogą ekspresową, 6 mostów, tunel pieszo-rowerowy, 3 samodzielne przejścia dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową i przepusty dla zwierząt mniejszych, sieć dróg dojazdowych do przyległych nieruchomości.