Konsorcjum oferuje realizację wspomnianego odcinka S19 w systemie „optymalizuj – projektuj – buduj” w ciągu 30 miesięcy. „Zakres prac obejmie wykonanie drogi o przekroju 2+1 i długości 12,5 km wraz z budową obiektów inżynierskich oraz węzła „Sokołów Małopolski” zlokalizowanego na drodze wojewódzkiej nr 875. Nowy odcinek S19 ominie Sokołów Małopolski od strony wschodniej i zostanie bezpośrednio połączy z oddanym już do ruchu odcinkiem S19 Stobierna – w. Rzeszów Wschód” – informuje rzeszowski oddział GDDKiA.

Jeśli nie wpłyną odwołania w związku z wyborem najkorzystniejsze oferty, ta zostanie przekazana do kontroli Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Pozytywny jej wynik pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac budowlanych.