Najniżej prace wyceniła firma Mota-Engil Central Europe S.A. (około 303 mln zł brutto), a najdroższą ofertę przedstawiła firma Toto S.p.A Construzioni Generali (ponad 394 mln zł). W kosztorysie inwestorskim na tę inwestycję zabezpieczono ponad 537 mln zł brutto.

Droga powstanie w ciągu 32 miesięcy od dnia podpisania umowy. Do czasu realizacji robót budowlanych nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).