• Najtańszy oferent zaproponował cenę 74,53 mln zł, najdroższy – 91,19 zł mln zł
  • Długość odcinka Lubień–Naprawa wynosi około 7,6 km
  • Z zadania wyłączono estakadę: tę budowę kontynuuje już inna firma

Najtańsza oferta opiewa na 74,53 mln zł, taką cenę zaproponowała spółka Strabag Infrastruktura Południe. Najdroższe okazało się konsorcjum firm Unibep i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe, które oczekiwało zapłaty w wysokości 91,19 zł mln zł.

Lista ofert:

1. Strabag Infrastruktura Południe – 74,53 mln zł

2. Mota-Engil Central Europe – mln 74,83 zł

3. Polbud-Pomorze i Wibra Recycling Technologies – mln 79,88 zł

4. Budimex – mln 81,58 zł

5. Intercor – mln 86,10 zł

6. Nowak-Mosty i P.H.U.B. Piotr Pawlica – mln 89,10 zł

7. UNIBEP i Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe – 91,19 zł mln zł

Wszyscy potencjalni wykonawcy zadeklarowali skrócenie terminu o cztery tygodnie – uznali, że prace wykonają w ciągu ośmiu miesięcy od dnia podpisania umowy.


Niezbędne prace

Zadanie to wykonanie prac przygotowawczych, naprawczych i dokończenie budowy prawej jezdni odcinka drogi ekspresowej S7 Lubień–Naprawa o długości około 7,6 km, miejsc obsługi podróżnych MOP Lubień i MOP Krzeczów, dojazdów technologicznych, systemu odwodnienia pasa drogowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

-Zabezpieczone muszą zostać skarpy głębokich wykopów, a na czas wykonywania robót zapewniony powinien być dojazd do wszystkich działek sąsiadujących z pasem drogowym przez cały czas trwania budowy. Trzeba dokończyć budowę lub przebudowę sieci infrastruktury technicznej i zrealizować urządzenia ochrony środowiska (ekrany, urządzenia oczyszczania wód) – informuje GDDKiA.

Rozstanie z pierwotnym wykonawcą

17 lipca GDDKiA odstąpiła od umowy z konsorcjum IDS-BUD i Altis-Holding – działania ówczesnego generalnego wykonawcy nie dawały nadziei na zakończenie budowy do zawartego w aneksie do umowy (20 października 2020 r.). Nie doszło do wznowienia prac w wymaganym zakresie po zakończeniu okresu zimowego, brakowało sprzętu, pracowników i środków do kontynuacji robót. Mimo wezwania do poprawy i wykonania szczegółowo określonych prac w terminie do 10 czerwca 2020 r., wykonawca nie wywiązał się z większości z nich. To m.in. brak postępu robót, narastające opóźnienia i nieprawidłowości w rozliczaniu podwykonawców.

Budowa estakady trwa

Z inwestycji wydzielono kontynuację budowy estakady – to zadanie wykonuje spółka TBM z Grzybna w woj. pomorskim, która wcześniej wykonywała prace jako podwykonawca. Umowę podpisano 1 września br.

Droga ekspresowa S7 z Lubnia do Naprawy powstaje w ramach większego zadania, tj. budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Lubień–Rabka Zdrój, które do celów realizacji zostało podzielone na trzy mniejsze zadania. Cała inwestycja uzyskała dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 1,32 mld zł. Trasa powstaje w korytarzu transportowym między Gdańskiem a Rabką-Zdrojem, która połączy aglomeracje: gdańską, warszawską, kielecką i krakowską.

Przeczytaj także: Pierwszy krok do budowy S7 – zakopianki z Krakowa do Myślenic