Unijny komisarz ds. transportu, Jacques Barrot, ogłosił, że Unia Europejska przeznaczy dodatkowe pieniądze, pochodzące ze specjalnego budżetu na najważniejsze inwestycje transportowe, w kwocie 4,76 mln euro na realizację zadań związanych z budową dwóch odcinków drogi ekspresowej S-5, ze Żnina do Gniezna oraz z Nowych Marz do Bydgoszczy.

Szacowana wartość całej inwestycji na odcinku od Nowych Marz do Poznania to niemal miliard euro. Pieniądze mają pochodzić z budżetu państwa i programu Infrastruktura i Środowisko. Dodatkowa kwota zaproponowana przez Brukselę nie jest znaczna, ale ma symboliczny wymiar - droga S-5 została zaliczona do kluczowych inwestycji z perspektywy Unii Europejskiej.

Z tego źródła w Polsce ma być finansowana także droga ekspresowa S-19 z Rzeszowa do Barwinka.